021-14 18 60
Kopparbergsvägen 14, 722 13 Västerås

Inför operationer

Förberedelser i hemmet gäller alla operationer.

 • Dagen du ska opereras får du inte inta fast föda eller flytande föda senare än 6 timmar före inställelsetiden för operationen.
 • Från 6 timmar till 2 timmar innan din inställelsetid för operationen får du dock dricka 1-2 dl klar saft, vatten, te, buljong eller kaffe utan mjölk eller grädde.
 • Rökning, snusning eller tugga tuggummi får ske fram till 2 timmar innan inställelsetiden för din operation.
 • Inte nagellack, makeup, parfymer eller rakvatten. Inga ringar eller övriga smycken.
 • Duscha kvällen före operation och operationsdagens morgon med Descutan, som köpes på apoteket (förpackningen innehåller 2 st tvättsvampar). Detta gör du för att minska risken för infektion i samband med operation.
 • Medicinering operationsdagens morgon: Om ingen annan instruktion har givits tas sedvanliga morgonmediciner mot blodtryck, hjärta, astma (inkl inhalation) epilepsimedicin, magkatarrmedicin, kortison och Parkinsonmedicin.
 • Mediciner som inte ska tas är diabetestabletter och blodförtunnande mediciner.
 • Insulinbehandlad diabetiker fastar enligt ovan men tar inte insulinet, utan tar med det till operationsavdelningen.
 • Beträffande tabletterna Waran, Persantin, Plavix och Ticlid ska speciell överenskommelse göras med opererande läkare.
 • Om din situation har förändrats t ex med medicinering, sjukdom m m måste du höra av dig.
 • Om du är förkyld eller har oläkta sår samt om du får förhinder,var god ring snarast till Västerås Ortopedpraktik, 021-14 18 60
 • Efter avslutad operation kommer du att övervakas på uppvakningsavdelning ( 0221 – 263 63) i någon till några timmar.
 • Då du fått diverse läkemedel får du inte köra bil hem eftersom reaktionsförmågan är nedsatt.
 • Transport till sjukhuset ombesörjer du själv.
 • Om du varit sövd eller fått ryggbedövning ska du inte vara ensam hemma på kvällen.
 • Om du får problem efter operationen kan du kontakta Västerås Ortopedpraktik, 021-14 18 60

Op kallelse 2018