021-14 18 60
Kopparbergsvägen 14, 722 13 Västerås

Ny ägare till Västerås Ortopedpraktik

1:a januari 2019 tog DBI Vård & Hälsa över Västerås Ortopedpraktik som nu heter

DBI Västerås Ortopedi.