021-14 18 60
Kopparbergsvägen 14, 722 13 Västerås

Egen Vårdbegäran

För att komma till Västerås Ortopedpraktik behöver Du fylla i en Egen vårdbegäran eller remiss.

Din vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från läkare.

Fyll i bifogad Egen vårdbegäran:

Egen Vårdbegäran

 

Maila till info@ortopedpraktiken.se eller

skicka den till vår adress:

Västerås Ortopedpraktik

Kopparbergsvägen 14

722 13 Västerås